ÇAĞRI METNİ

25. ULUSLARARASI İKTİSAT ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ

 

Ege Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi 1998 yılında Türkiye’nin ilk “İktisat Öğrencileri Kongresi”ni düzenlemiş ve ülke çapında büyük ilgi uyandıran bu organizasyonu geleneksel hale getirmiştir. 25-26 Mayıs 2023 tarihleri arasında tarihleri arasında hem yüz yüze hem de dijital platformda bildiri sunma seçenekleri ile 25. Uluslararası İktisat Öğrencileri Kongresi” Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü ev sahipliğinde düzenlenecektir. 

Bu sene 25. kez düzenlemekten gurur duyduğumuz kongrenin, bu süreçte katılım sağlayan tüm öğrencilere akademik bilgi birikimlerini paylaşma ve çalışmalarını akademik çerçevede tartışma ortamı sunması yönüyle oldukça önemli olduğunu düşünmekteyiz. Ege Üniversite Uluslararası İktisat Öğrencileri Kongresi, lisans ve lisansüstü seviyelerinde eğitimine devam eden tüm öğrenciler için ilgi duydukları alanlarda yapılan çalışmaları dinleme ve bu çalışmalara katkı sunma fırsatı da vermektedir. Bu sayede kongre, ulusal ve uluslararası üniversitelerde eğitim gören iktisat öğrencilerini bir araya getirmenin yanı sıra; ilgili öğrencilere akademik tartışma kültürünü tecrübe etme fırsatı yaratmaktadır. 

Kongre bir öğrenci kongresi niteliğinde olduğundan, tüm bildiri sahiplerinin lisans, yüksek lisans veya doktora programı öğrencileri olması gereklidir. Kongrede bildiri sunmak isteyenlerin bildiri özetlerini son gönderme tarihi  2 Nisan 2023’tür. Kabul edilen bildiriler 17 Nisan 2023 tarihinde ilan edilecektir. Kabul edilen bildirilerin tam metin halinde gönderilmesinin son kabul tarihi 14 Mayıs 2023’tür. Bildiri sunumları Türkçe veya İngilizce olarak çevrimiçi ya da yüz yüze sunum seçenekleri ile yapılacaktır. Değerlendirme sonucunda en iyi bildiriler ödüllendirilecektir.

Bildiri özetleri dijital ortamda, kongre web sayfasında yayınlanan özet ve tam metinleri şablonuna uygun olacak biçimde hazırlanmalıdır. Bildiri özetlerinin, kongre web sayfasında bulunan (http://kongreikt.ege.edu.tr/en/homepage/) tüm alanların eksiksiz bir biçimde doldurularak ilgili alana yüklenmesi gerekmektedir. Kongreye ilişkin detaylı bilgiye kongre web sayfasından ulaşılabilmektedir.

25. Uluslararası İktisat Öğrencileri Kongresi’ne yurtiçi ve yurtdışından tüm üniversite öğrencileri, kamu ve özel sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğretim üyeleri davetlidir.

ALT BAŞLIKLAR

İktisadi krizler
Finansal Krizler ve Kırılganlık
Eşitsizlikler
Sosyal Politikalar
Sağlık Krizleri ve Pandemi
Gıda Güvenliği ve Gıda Krizleri
İklim değişikliği ve Etkileri
Ekolojik Krizler
Gezegensel Sınırlar
Biyoçeşitlilik Krizi
Yeşil Büyüme ve Yeşil Ekonomi
Döngüsel Ekonomi
Sürdürülebilir Kentler
Sorumlu Üretim ve Tüketim
Yapay Zeka ve Büyük Veri
Girişimcilik ve Yeşil Üretim
Teknoloji ve Yenilik Politikaları
Sanayi 4.0
Enerji
Göç
Eğitim
Devletin Dönüşümü
Haklar ve Kurumlar
Sosyal Ağlar, Bilgi Ağları ve Yenilikçi Ağlar
Dayanışma Ekonomisi