BAŞVURU ŞARTLARI

  • Özetler 200-250 kelime aralığında Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanabilir.
  • Tüm yazarların kurum ve iletişim bilgilerinin özete eklenmesi gerekmektedir.
  • Özetler, Times New Roman, 12 punto ve 1.5 satır aralığı kullanılarak yazılmalı ve araştırmanın JEL kodlarını ve anahtar kelimelerini içermelidir.
  • Çalıştaya gönderilen bildiri özetleri iki hakem tarafından değerlendirilecektir.
  • Lisans öğrencileri çalıştaya sadece dinleyici olarak katılabilirler.
  • Katılım ücretsizdir.
  • Özetler 24 Mart 2024 tarihine kadar egeiktisatorg@gmail.com mail adresine gönderilmelidir.