TARİHÇE

EGE ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ULUSLARARASI İKTİSAT ÖĞRENCİLERİ KONGRESİNİN TARİHÇESİ

İktisat Öğrencileri Kongresi’nin ilki, 1998 yılında Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencileri tarafından Ege Bölgesi’ndeki tüm üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin İktisat Bölümü öğrencilerine yönelik olarak organize edilmiştir. Bu kongrenin üst başlığı “Globalleşme ve Türkiye” olarak gerçekleşmiştir.

1999 yılında Kongre kapsamı genişletilerek Türkiye genelinde 18 üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin tüm bölümlerinin katılımı sağlanarak, “Bilim-Teknoloji-Sanayi” başlığı altında 2. İktisat Öğrencileri Kongresi gerçekleştirilmiştir.

2000 yılında İzmir’in iki köklü üniversitesi olan Ege ve Dokuz Eylül Üniversiteleri’nin İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri bir araya gelerek, “Dünya Ekonomisindeki Yeni Gelişmeler Işığında Türkiye’nin Geleceği” konulu 3. İktisat Öğrencileri Kongresi’ni düzenlemişlerdir.

2001 yılında da bu iki üniversitenin iş birliği devam ederek, 25-27 Nisan 2001 tarihinde 4. İktisat Öğrencileri Kongresi “Dijitalleşme ve İnternet Ekonomisi” başlığı altında gerçekleştirilmiştir.

5. İktisat Öğrencileri Kongresi, dünyada ve ülkemizde krizlerin artarda yaşandığı bir dönemde Ege Üniversitesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından 8-10 Mayıs 2002 tarihinde “Dünyada ve Türkiye’de İstikrar Arayışları” üst başlığıyla düzenlenmiştir.

2003 yılında Ege Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, ODTÜ ve Maltepe Üniversitesi olmak üzere toplam dört üniversitenin iş birliğiyle “İzmir İktisat Kongresinin 80. yılında Türkiye Ekonomisi” başlığıyla 6. İktisat Öğrencileri Kongresi 07-09 Mayıs tarihlerinde düzenlenmiş ve birçok üniversiteden önemli oranda katılım gerçekleşmiştir.

7. İktisat Öğrencileri Kongresi, Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından 28-30 Nisan 2004 tarihlerinde, “Bölgesel Kalkınma: Teori, Strateji ve Yönetim” başlığı altında düzenlenmiştir.

20-22 Nisan 2005 tarihleri arasında düzenlenen 8. İktisat Öğrencileri Kongresi, Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi iş birliğiyle, “Türkiye’nin Kalkınma Sürecinde Avrupa Birliği Müzakerelerinin Etkileri” üst başlığıyla gerçekleştirilmiştir.

2006 yılından itibaren Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi önderliğinde “Uluslararası İktisat Öğrencileri Kongresi” adı altında uluslararası platforma taşınan kongremiz, 26-28 Nisan’da “Avrupa Birliği Genişleme Süreci: Bugünü, Yarını” ana başlığı altında dokuzuncu kez düzenlenerek büyük bir başarıya imza atmıştır.

3-4 Mayıs 2007 tarihinde düzenlenen Uluslararası İktisat Öğrencileri Kongresi, “Yenilikler, Küresel Rekabet ve Türkiye” üst başlığıyla 10. kez Türkiye’deki ve dünyadaki öğrencilere kendi bakış açılarını bilimsel bir ortamda sunma imkânı sağlamıştır.

11. Uluslararası İktisat Öğrencileri Kongresi, “Küresel Isınma: Ekonomik, Politik ve Sosyal Etkileri” başlığı altında 8-9 Mayıs 2008 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

7-8 Mayıs 2009 tarihinde düzenlenen 12. Uluslararası İktisat Öğrencileri Kongresi ise, “Küresel Finansal Kriz: Nedenleri, Etkileri ve Çözümleri” üst başlığı ile gerçekleştirilmiştir.

12-14 Mayıs 2010 tarihinde “Dünyada ve Türkiye’de İşsizlik” üst başlığı ile düzenlenen 13. Uluslararası İktisat Öğrencileri Kongresi 32 farklı üniversiteden lisans ve lisansüstü öğrencilerini bir araya getirmiştir. Kongremizin açılış dersi Prof. Dr. Gülten Kazgan tarafından gerçekleştirilmiş ve Prof. Dr. Gülten Kazgan onuruna “Genç İktisatçı Ödülü” ilk kez verilmiştir.

14. Uluslararası İktisat Öğrencileri Kongresi 11-13 Mayıs 2011 tarihlerinde düzenlenirken, açılış dersi “Economics and Econometrics: A Historical Perspective” başlığıyla Prof. Dr. Ercan Uygur tarafından verilmiştir. Öğrencileri sınırlandırmamak ve yaratıcılıklarını geliştirmek amacıyla üst başlığın belirlenmediği kongremize Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Rusya, Almanya, Fransa, İtalya, Romanya, Kırgızistan, Tunus ve Kamerun’dan öğrenciler farklı konularla büyük bir katılım gerçekleştirmiştir. Ayrıca İktisat Öğrencileri Kongresi’nin ilkinin düzenlenmesine büyük destek vermiş olan Prof. Dr. Refet Saygılı onuruna “Genç İktisatçı Ödülü” verilmiştir.

15. Uluslararası İktisat Öğrencileri Kongresi, 25-27 Nisan 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş, açılış dersi Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden değerli hocamız Prof. Dr. Güzin Erlat tarafından verilmiştir. 2010 yılından itibaren gelenekselleşmiş olan “Genç İktisatçı Ödülü”, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden değerli hocamız Haluk Erlat onuruna verilmiştir.

24-26 Nisan 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olan ve Almanya, İsviçre, Fransa, Hollanda, İngiltere, Çin, Azerbaycan, Gana, Fas, Tunus, Moğolistan, İran ve Hindistan gibi farklı ülkelerin üniversitelerinden de büyük katılımın gerçekleşmiş olduğu 16. Uluslararası İktisat Öğrencileri Kongresi’nin açılış dersi Prof. Dr. Erinç Yeldan tarafından verilmiştir. Kongre kapsamında UNDP’den Dr. Faik Uyanık “İnsani Kalkınma Raporu” bilgilendirmesini içeren bir panel gerçekleştirmiştir. Kongrenin son günü ise Ege Finans Derneği katkılarıyla “Finans Kariyeri Eğitimi ve İş Olanakları” ve “Vadeli İşlemler ve Türev Piyasalar” başlıklı seminerler gerçekleştirilmiştir. Kongre kapsamında “Genç İktisatçı Ödülü”, Prof. Dr. Fikret Şenses onuruna kendisi tarafından takdim edilmiştir.

17. Uluslararası İktisat Öğrencileri Kongresi ise 7-9 Mayıs 2014 tarihlerinde düzenlenmiştir. Kongrenin açılış dersi Türkiye iktisat akademik camiasının önemli isimlerinden Prof. Dr. Korkut Boratav tarafından verilirken kongrenin son gününde Ege Finans Derneği tarafından “Finansal Okuryazarlık” eğitimi verilmiştir. “Genç İktisatçı Ödülü”, açılış dersini de veren değerli hocamız Prof. Dr. Korkut Boratav onuruna kendisi tarafından verilmiştir.

28-30 Nisan 2015 tarihleri arasında 18. Uluslararası İktisat Öğrencileri Kongresi, “Yeşil Ekonomi, Yeşil Enerji ve Yeşil Tüketim” üst başlığıyla gerçekleşmiştir. Kongre kapsamında “Büyüme ve Çevre Üzerine Düşünceler: Bir Çerçeve Analiz” isimli kongre açılış dersi Prof. Dr. Ömer Faruk Çolak tarafından verilmiştir. Kongre kapsamında “Ekolojik Ekonomi” ve “Yeşil Ekonomi, Yeşil Enerji ve Yeşil Üretim” üst başlıklı paneller gerçekleştirilirken, Ege Finans Derneği tarafından “Enerji Piyasaları, Finansmanı ve Enerji Borsası” temalı sertifikalı finans eğitimi verilmiştir.

19.Uluslararası İktisat Öğrencileri Kongresi 27-29 Nisan 2016 tarihleri arasında “Beşeri Sermaye, Girişimcilik ve Yenilik” üst başlığıyla gerçekleştirilmiştir. “İhracatçı Perspektifinden Beşeri Sermaye, İnovasyon ve Girişimcilik” üst başlıklı açılış dersi, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı M. Sabri Ünlütürk tarafından yapılmıştır. Kongremizin ilk gününde “Genç Girişimciler”, ikinci gününde ise “Beşeri Sermaye, Girişimcilik ve Yenilik” üst başlıklı paneller düzenlenmiştir. Kongremizin üçüncü gününde ise, Ege Finans Derneği ve TEB iş birliğiyle “Girişimci ve Yeniliklerin Finansmanı” temalı sertifikalı bir finans eğitimi düzenlenmiştir.

20.Uluslararası İktisat Öğrencileri Kongresi, 26-28 Nisan 2017 tarihleri arasında “Uluslararası İktisat Öğrencileri Kongresinin 20. Yılında Dünya’da ve Türkiye’de Gelişmeler” üst başlığı ile düzenlenmiştir. Kongremizin açılış dersi, “4. Sanayi Devrimine Doğru Eğitim ve İşgücü Piyasaları Nereye Gidiyor?” başlığıyla Prof. Dr. Serdar Sayan tarafından verilmiştir. Kongrenin ilk gününde bugüne kadar Kongremize tebliğ sunarak veya dinleyici olarak katılan tüm öğrencilerin yanı sıra kongrenin organizasyonunda çalışarak kongrenin sürekliliğinin sağlanmasında büyük rol oynayan mezun öğrencilerimizin tecrübelerini, kongre ile ilgili anılarını paylaşabileceği “Uluslararası İktisat Öğrencileri Kongresi 20 Yaşında” başlıklı bir forum düzenlenmiştir. Kongremizin ikinci gününde ise “Dünyada ve Türkiye’de Ekonomik Gelişmeler” başlıklı bir panel düzenlenmiştir.

21.Uluslararası İktisat Öğrencileri Kongresi, 4. Sanayi Devrimi’ne ilişkin güncel gelişmeleri tartışabilmek amacıyla, 25-27 Nisan 2018 tarihleri arasında “Dijital Dönüşüm: Sanayi 4.0” üst başlığı ile düzenlenmiştir. Kongremizin açılış dersi, “Endüstri 4.0 Yolunda: Dijital Fabrikalar” üst başlığıyla ION Akademi Kurucusu Ali Rıza Ersoy tarafından verilmiştir. Kongre kapsamında “Dijitalleşmenin Sektörel Etkileri” isimli panel, İzmir Ticaret Borsası Genel Sekreteri Dr. Erçin Güdücü ve Ege Üniversitesi İşletme Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Haluk Soyuer tarafından gerçekleştirilmiştir. Kongrenin son gününde ise Ege Finans Derneği tarafından “Kripto Paralar ve Blokzincir Teknolojisi” isimli sertifikalı eğitim verilmiştir.

22.Uluslararası İktisat Öğrencileri Kongresi, 9-10 Mayıs 2019 tarihleri arasında “Dünya ve Türkiye Ekonomisinde Güncel Gelişmeler” üst başlığı ile düzenlenmiştir. Kongremizin açılışı, Prof. Dr. Osman Aydoğuş tarafından “Krizlerde Türkiye Ekonomisi” temalı açılış dersi ile yapılmıştır.

COVID-19 pandemisi sebebiyle bir yıl ertelenen 23. Uluslararası İktisat Öğrencileri Kongresi 27-28 Mayıs 2021 tarihinde dijital platformda “Kalkınmada Güncel Yaklaşımlar” üst başlığıyla düzenlenmiştir. Açılış dersi “Pandeminin Gölgesinde Makroekonomik Politikayı Yeniden Kurgulamak” başlığıyla King’s College London öğretim üyesi Prof. Dr. Gülçin Özkan tarafından verilmiştir. Ayrıca kongre kapsamında “Bölgesel Kalkınma: İzmir Örneği” başlıklı bir panel düzenlenmiştir.

Kongremize bugüne kadar katkıda bulunmuş tüm hocalarımıza, tebliğleriyle kongremize katılan tüm lisans ve lisansüstü öğrencilere ve çalışmalarıyla kongremizi bugünlere getirmemizi sağlayan öğrenci ve mezunlarımıza teşekkürlerimizle…