TARİHÇE

EGE ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ULUSLARARASI İKTİSAT ÖĞRENCİLERİ KONGRESİNİN TARİHÇESİ

İktisat Öğrencileri Kongresi’nin ilki, 1998 yılında Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencileri tarafından Ege Bölgesindeki tüm üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin İktisat Bölümü öğrencilerine yönelik olarak organize edilmiştir. Bu kongrenin üst başlığı “Globalleşme ve Türkiye” olarak gerçekleşmiştir.

1999 yılında Kongre kapsamı genişletilerek Türkiye genelinde 18 üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri’nin tüm bölümlerinin katılımı sağlanarak, “Bilim-Teknoloji-Sanayi” başlığı altında II. İktisat Öğrencileri Kongresi gerçekleştirilmiştir.

2000 yılında İzmir’in iki köklü üniversitesi olan Ege ve Dokuz Eylül Üniversitelerinin İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri bir araya gelerek, “Dünya Ekonomisindeki Yeni Gelişmeler Işığında Türkiye’nin Geleceği” konulu III. İktisat Öğrencileri Kongresini düzenlemişlerdir.

2001 yılında da bu iki üniversitenin işbirliği devam ederek, 25-27 Nisan 2001 tarihinde IV. İktisat Öğrencileri Kongresi “Dijitalleşme ve Internet Ekonomisi” başlığı altında gerçekleştirilmiştir.

Dünyada ve ülkemizde krizlerin ard arda yaşandığı bir dönemde Ege Üniversitesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından 8-10 Mayıs 2002 tarihinde düzenlenen V. İktisat Öğrenceleri Kongresi “Dünyada ve Türkiye’de İstikrar Arayışları” üst başlığıyla, öğrencilerin de bu konuya ilişkin görüşlerini ortaya koymalarına ve ilgili konuları akademik ortamda tartışılmalarına imkan vermiştir.

2003 yılında Ege Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, ODTÜ ve Maltepe Üniversitesi olmak üzere toplam dört üniversitenin işbirliğiyle “İzmir İktisat Kongresinin 80. yılında Türkiye Ekonomisi” başlığıyla VI. İktisat Öğrencileri Kongresi 07-09 Mayıs 2003 tarihinde düzenlenmiş ve bir çok üniversiteden önemli oranda katılım gerçekleşmiştir.

2004 yılında ise Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi önderliğinde 28-30 Nisan 2004 tarihlerinde, VII. İktisat Öğrencileri Kongresi “Bölgesel Kalkınma: Teori, Strateji ve Yönetim” başlığı altında düzenlenmiştir.

Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi işbirliğiyle 20-22 Nisan 2005 tarihleri arasında, “İktisat Öğrencileri Kongresi”nin sekizincisi düzenlenmiştir. Kongrenin üst başlığı “Türkiye’nin Kalkınma Sürecinde Avrupa Birliği Müzakerelerinin Etkileri” olarak gerçekleşmiştir.

2006 yılında Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi önderliğinde “Uluslararı İktisat Öğrencileri Kongresi” adı altında uluslararası platforma taşınan kongremiz 26-28 Nisan’da “Avrupa Birliği Genişleme Süreci: Bugünü, Yarını” ana başlığı altında dokuzuncu kez düzenlenerek büyük bir başarıya imza amıştır.

3-4 Mayıs 2007 tarihinde Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi önderliğinde çift haneli rakamlara ulaşma onurunu yaşayan “Uluslararası İktisat Öğrencileri Kongresi” “Yenilikler, Küresel Rekabet ve Türkiye / Innovations, Global Competition and Türkiye” üst başlığıyla 10. kez Türkiye’deki ve dünyadaki öğrencilere kendi bakış açılarını bilimsel bir ortamda sunma imkanı sağlamıştır.

8-9 Mayıs 2008 tarihinde Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi önderliğinde düzenlenen “Uluslararası İktisat Öğrencileri Kongresi” dünyamızın kanayan yarası haline gelen “Küresel Isınma” konusunu “Küresel Isınma: Ekonomik, Politik ve Sosyal Etkileri” başlığı altında gerçekleştirmiştir.

7-8 Mayıs 2009 tarihinde Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenen “12. Uluslararası İktisat Öğrencileri Kongresi” “Küresel Finansal Kriz: Nedenleri, Etkileri ve Çözümleri” üst başlığı ile gerçekleştirilmiştir.

12-14 Mayıs 2010 tarihinde “Dünyada ve Türkiye’de İşsizlik” üst başlığı ile düzenlenen 13. Uluslararası İktisat Öğrencileri Kongresi 32 farklı üniversiteden lisans ve lisansüstü öğrencilerini biraraya getirmiştir. Kongremize İnsan Tunalı (Koç Üniversitesi), Hasan Ersel (Referans Gazetesi Yazarı), Gaye Yılmaz (Boğaziçi Üniversitesi), Ali Bilge (İktisat, İşletme ve Finans Dergisi), Fuat Ercan (Marmara Üniversitesi), Yaşar Uysal (Dokuz Eylül Üniversitesi), Sibel Özbudun (Hacettepe Üniversitesi), Seyfettin Gürsel (Bahçeşehir Üniversitesi, BETAM), Mustafa Sönmez (Cumhuriyet Gazetesi), Ömer Faruk Çolak (Dünya Gazetesi) gibi akademi dünyasının çok değerli isimleri katılımıştır. Bununla birlikte, Kongremizin açılış dersi Prof. Dr. Gülten Kazgan tarafından gerçekleştirilmiştir. Kongremizde Prof. Dr. Gülten Kazgan onuruna sayın hocamızın kendisi tarafından “Genç İktisatçı Ödülü” verilmiştir.

11-13 Mayıs 2011 tarihlerinde ise açılış dersinin Prof.Dr. Ercan Uygur tarafından yapıldığı, davetli konuşmacı olarak ise iş dünyasının ünlü ismi Zorlu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu’nun katıldığı 14. Uluslararası İktisat Öğrencileri Kongresi gerçekleştirilmiştir. Kongre kapsamında, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Rusya, Almanya, Fransa, İtalya, Romanya, Kırgızistan, Tunus ve Kamerun’dan öğrenciler de, sunum yapmak üzere aramızda bulunmuşlardır. Öğrencileri sınırlandırmamak ve yaratıcılıklarını geliştirmek amacıyla üst başlığın belirlenmediği kongremize farklı bölümlerden farklı konularla büyük bir katılım gerçekleşmiştir. Ayrıca İktisat Öğrencileri Kongresi’nin ilkinin düzenlenmesine büyük destek vermiş olan Prof.Dr.Refik Saygılı onuruna sayın hocamız tarafından “Genç İktisatçı Ödülü” verilmiştir.

2012 Yılında da gelenek devam etmiş ve 15. Uluslararası İktisat Öğrencileri Kongresi, 25-27 Nisan tarihleri arasında, gerçekleştirilmiş, açılış dersi Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden değerli hocamız Prof. Dr. Güzin Erlat tarafından yapılmıştır. Ege Üniversitesi’nin değerli hocalarından Prof. Dr. Osman Aydoğuş ve Doç. Dr. Aykut Lenger tarafından bir panelin de gerçekleştirildiği kongreye, Almanya, Fransa, İtalya, İsveç, Romanya, Rusya, Cezayir, Tunus, Moğolistan, İran ve Hindistan gibi farklı ülkelerden de yoğun katılım gerçekleşmiştir. Ayrıca 2010 yılından itibaren gelenekselleşmiş olan “Genç İktisatçı Ödülü”, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden değerli hocamız Haluk Erlat onuruna verilmiştir.

24-26 Nisan 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olan, Almanya, İsviçre, Fransa, Hollanda, İngiltere, Çin, Azerbaycan, Gana, Fas, Tunus, Moğolistan, İran ve Hindistan gibi farklı ülkelerin üniversitelerinden de büyük katılımın gerçekleşmiş olduğu 16. Uluslararası İktisat Öğrencileri Kongresi’nin açılış dersi Yaşar Üniversitesi’nin değerli hocası Prof.Dr.Erinç Yeldan tarafından verilmiştir. Diğer taraftan kongre kapsamında UNDP’den Dr. Faik Uyanık “İnsani Kalkınma Raporu” bilgilendirmesini içeren bir panel gerçekleştirmiştir. Kongrenin son günü ise Ege Finans Derneği katkılarıyla “Finans Kariyeri Eğitimi ve İş Olanakları” ve ““Vadeli İşlemler ve Türev Piyasalar” başlıklı seminerler gerçekleştirilmiştir. Her sene olduğu gibi, “Genç İktisatçı Ödülü” geçen sene de sahibini bulmuş, bu ödül ise değerli hocamız Fikret Şenses onuruna, kendisi tarafından verimiştir.

17. Uluslararası İktisat Öğrencileri Kongresi ise 7-9 Mayıs 2014 tarihlerinde gerçekleşmiştir.Uluslararası katılımın ve lisansüstü öğrencilerin sunumlarının artık standart hale geldiği Kongre’nin açılış dersi Türkiye iktisat akademik camiasının önemli isimlerinden Prof Dr Korkut Boratav tarafından verilmiştir. Kongre çerçevesinde Prof Dr Ömer Faruk Çolak hocamız “Küresel Kriz ve Tasarruf Eğilimleri” başlıklı, SPK Başuzmanı Dr Yener Coşkun ise “Real Estate Economy and Housing Finance: Fundamentals and Trends in Turkey” başlıklı sunumlar yapmışlardır. Kongrenin son gününde Ege Finans Derneği “Finansal Okuryazarlık” eğitimi vermiştir. “Genç İktisatçı Ödülü”, açılış dersini de veren değerli hocamız Prof Dr Korkut Boratav onuruna, kendisi tarafından verilmiştir.

28-30 Nisan 2015 tarihleri arasında 18. Uluslararası İktisat Öğrencileri Kongresi gerçekleşmiştir. Kongre kapsamında “Büyüme ve Çevre Üzerine Düşünceler: Bir Çerçeve Analiz” isimli Kongre açılış dersi Prof Dr Ömer Faruk Çolak tarafından verilmiştir. Ayrıca Kongremizin ilk günü Zeytince Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği Danışma Kurulu Üyesi Doç.Dr.Meneviş Uzbay Pirili, Doğa Derneği Genel Müdürü Engin Yılmaz, Buğday Derneği Başkanı Güneşin Aydemir, TEMA Vakfı Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkan Yardımcısı Duygu Kutluay, Ege’de Atölye Derneği Başkanı Zeynep Delen ve Yeşil Gazete Derneği Mahmut Boynudelik tarafından “Ekolojik Ekonomi” üst başlıklı bir panel düzenlenmiştir. İkinci gün ise içlerinde Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, Zenit Enerji CEO’su Can Sözen’in, Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima San. Tic. A.Ş. Fabrika Üretim Müdürü Bülent Urgan’ın ve Özgörkey Otomotiv Genel Müdürü İcra Kurulu Üyesi ve Grup IT Direktörü Toygun Tunçer’in bulunduğu “Yeşil Ekonomi, Yeşil Enerji ve Yeşil Üretim” üst başlıklı panel gerçekleştirilmiştir. Kongremizin son günü ise günü Prof. Dr. Oğuzhan Altay başkanlığında Ege Finans Derneği tarafından “Enerji Piyasaları, Finansmanı ve Enerji Borsası” temalı sertifikalı finans eğitimi verilmiştir.

27-29 Nisan 2016 tarihleri arasında 19. Uluslararası İktisat Öğrencileri Kongresi gerçekleşmiştir. “İhracatçı Perspektifinden Beşeri Sermaye, İnovasyon ve Girişimcilik” üst başlıklı açılış dersi, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı M. Sabri Ünlütürk tarafından yapılmıştır. Kongremizin ilk gününde, Ege Üniversitesi Öğretim üyelerinden Doç. Dr. Aykan Candemir’in moderatörlüğünde, Hamsi Finger Yönetim Kurulu Üyesi Dilek Gediz, Nöromedya kurucu ortaklarından Mümin Erakbaş, Turşu Ajans kurucusu Umut Şan ve Venüs Ajans kurucusu Umut İlhan’ın katılımları ile “Genç Girişimciler” temalı bir panel düzenlenmiş; ikinci gününde, “Beşeri Sermaye, Girişimcilik ve Yenilik” üst başlıklı bir panel düzenlenmiştir. Bu panel, Per-Yön Derneği Ege Şube Başkanı Serdar Kalaycıoğlu moderatörlüğünde, Berik Girişim Kurucusu Hulis Berik, KESİAD YK Müdürü Zeki Yöndem, Dr. Oetker Genel Müdürü Dr. Muhsin Çömden, ESBAŞ İK Genel Müdürü Bahar Baysal, İzmir METRO AŞ, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sönmez Alev’in katılımı ile gerçekleşmiştir. Kongremizin üçüncü gününde ise, “Ege Finans Derneği–TEB” tarafından, “Girişimci ve Yeniliklerin Finansmanı” temalı sertifikalı bir finans eğitimi düzenlenmiştir.

20. Uluslararası İktisat Öğrencileri Kongresi, 26-28 Nisan 2017 tarihleri arasında İzmir’de, “Uluslararası İktisat Öğrencileri Kongresinin 20. Yılında Dünya’da ve Türkiye’de Gelişmeler” üst başlığı ile düzenlenmiştir. Kongremizin açılış dersi, Prof. Dr. Serdar Sayan tarafından verilmiştir.

4. Sanayi devriminin konuşulduğu günümüzde, güncel gelişmeleri tartışabilmek amacıyla, 25-27 Nisan 2018 tarihleri arasında “Dijital Dönüşüm: Sanayi 4.0” üst başlığı ile 21. Uluslararası İktisat Öğrencileri Kongresi düzenlenmiştir. Yurtdışı ve yurtiçinde bulunan birçok lisans ve lisansüstü öğrencinin katılım sağladığı kongremizin açılış dersi, ION Akademi Kurucusu Ali Rıza Ersoy tarafından verilmiştir. Kongre kapsamında “Dijitalleşmenin Sektörel Etkileri” isimli panel, İzmir Ticaret Borsası Genel Sekreteri Dr. Erçin GÜDÜCÜ ve Ege Üniversitesi İşletme Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Haluk Soyuer tarafından gerçekleştirilmiştir. 27 Nisan 2018 tarihinde ise Prof. Dr. Oğuzhan Altay başkanlığında Ege Finans Derneği tarafından “Kripto Paralar ve Blokzincir Teknolojisi” isimli sertifikalı eğitim verilmiştir.

22. Uluslararası İktisat Öğrencileri Kongresi, 9-10 Mayıs 2019 tarihleri arasında İzmir’de, “Dünya ve Türkiye Ekonomisinde Güncel Gelişmeler” üst başlığı ile düzenlenmiştir. Kongremizin açılışı, Prof. Dr. Osman Aydoğuş tarafından “Krizlerde Türkiye Ekonomisi” temalı açılış dersi ile yapılmıştır.