REHBER

Bildiri Özetleri

Bildiri özetleri bilgisayarda, kongre web sayfasında yayınlanan özet şablonuna uygun olacak biçimde hazırlanmalıdır. Özet gönderimlerinde, bildirinin başlığı, bildiri sahibi/sahiplerinin adı, soyadı, üniversitesi, bölümü, sınıfı, e-mail ve posta adresleri açık olarak belirtilmeli ve özet metni 1 sayfayı geçmemelidir. Bildiri özetlerinin aşağıda belirtilen e-mail adresine istenen şablonda ulaştırılması gerekmektedir.

Özet Şablon için tıklayınız.

Tam Metin

Bildiri metinleri bilgisayarda yazılmalı, bildirinin başlığı, bildiri sahibi/sahiplerinin adı, soyadı, üniversitesi, bölümü, sınıfı, e-mail ve posta adresleri açık olarak belirtilmeli ve maksimum 20 sayfa olmalıdır. Metinlerin yazım kurallarında Ege Akademik Bakış dergisinin Yazım Kuralları esas alınmalıdır.

Bildiri sunumları Türkçe veya İngilizce olarak yapılacaktır. Sunum süreleri 15-20 dakikadır. Bildirilerin tam metni daha önceki yıllarda olduğu gibi CD’ye basılacaktır. Değerlendirme sonucunda en iyi bildiriler ödüllendirilecektir.

Poster Bildiri

Katılımcılar posterlerini kendi imkanları ile bastıracaklar ve Kongre’nin ilk günü sabahında posterlerini sergilemek üzere yanlarında getireceklerdir.

  • Posterler 70 x 100 cm boyutunda dikey bir sayfa olarak hazırlanmalıdır.
  • Microsoft Powerpoint kullanılarak düzenlenmeli ve sunu formatında kaydedilmiş olmalıdır.
  • Standart MS Office ve Windows yazı karakterleri dışındaki özel yazı karakterleri kullanılmamalıdır.
  • Poster başlığı en az 60 punto olarak “Metin Kutusu” içinde ortalanmış olarak hazırlanmalıdır.
  • Poster yazıları “Metin Kutuları” içerisine siyah ve dolgu efekti kullanılmadan hazırlanmalıdır.
  • Poster başlığı ile konu başlıkları renkli hazırlanabilir. Bu durumda renkli yazılar, siyah yazılardan ayrı bir “Metin Kutusu” içerisinde hazırlanmalıdır.
  • Posterde A4 boyutundaki bir alan renkli resim, fotoğraf, grafik vb. için kullanılabilir.
  • Grafikler dolgu efekti kullanılmadan hazırlanmalıdır.