REHBER

Bildiri Özetleri

Bildiri özetleri bilgisayarda 12 punto, Times New Roman yazı tipi ile yazılmalıdır. Bildiri özetlerinde çalışmanın başlığı, en az 3 en çok 5 adet anahtar sözcük, en az 3 adet JEL kodu ve de bildiri sahiplerinin bilgileri (isimleri, üniversiteleri, bölümleri, sınıfları, e-mail ve posta adresleri) açıkca yazılmalıdır. Özet metni 1 A4 sayfasını geçmemelidir. Özet şablonu için tıklayınız.

Tam Metin

Bildiri metinleri bilgisayarda yazılmalı, bildirinin başlığı, bildiri sahibi/sahiplerinin adı, soyadı, üniversitesi, bölümü, sınıfı, e-mail ve posta adresleri açık olarak belirtilmeli ve maksimum 20 sayfa olmalıdır. Bildiri metinlerinde kullanılacak şablon için tıklayınız. 

Bildiri sunumları Türkçe veya İngilizce olarak yapılacaktır. Sunum süreleri 15-20 dakikadır. Değerlendirme sonucunda en iyi bildiriler ödüllendirilecektir.