Bildiri Özetleri

Bildiri özetleri bilgisayarda 12 punto, Times New Roman yazı tipi ile yazılmalıdır. Bildiri özetlerinde çalışmanın başlığı, en az 3 en çok 5 adet anahtar sözcük, en az 3 adet JEL kodu ve de bildiri sahiplerinin bilgileri (isimleri, üniversiteleri, bölümleri, sınıfları, e-mail ve posta adresleri) açıkca yazılmalıdır. Özet metni 1 A4 sayfasını geçmemelidir. Özet şablonu için tıklayınız.

Tam Metin

Bildiri metinleri bilgisayarda yazılmalı, bildirinin başlığı, bildiri sahibi/sahiplerinin adı, soyadı, üniversitesi, bölümü, sınıfı, e-mail ve posta adresleri açık olarak belirtilmeli ve maksimum 20 sayfa olmalıdır. Metinlerin yazım kurallarında Ege Akademik Bakış dergisinin Yazım Kuralları esas alınmalıdır.

Bildiri sunumları Türkçe veya İngilizce olarak yapılacaktır. Sunum süreleri 15-20 dakikadır. Bildirilerin tam metni daha önceki yıllarda olduğu gibi CD’ye basılacaktır. Değerlendirme sonucunda en iyi bildiriler ödüllendirilecektir.