ORGANISATION COMMITTEE

Öğr. Üyesi Dr.Elif Tunalı Çalışkan
Öğr. Üyesi Dr.Ural Gökay Çiçekli
Arş. Gör. Gülçin Gürel Günal
Prof. Dr. Ayten Ayşen Kaya
Araş. Gör. Özge Erdölek Kozal
Araş. Gör. Begüm Yurteri Kösedağlı
Öğr. Üyesi Dr.Burcu Türkcan