REHBER

Tam Metin

Bildiri metinleri bilgisayarda yazılmalı, bildirinin başlığı, bildiri sahibi/sahiplerinin adı, soyadı, üniversitesi, bölümü, sınıfı, e-mail ve posta adresleri açık olarak belirtilmeli ve maksimum 20 sayfa olmalıdır. Bildiri metinlerinde kullanılacak şablon için tıklayınız. 

Bildiri sunumları Türkçe veya İngilizce olarak yapılacaktır. Sunum süreleri 15-20 dakikadır. Değerlendirme sonucunda en iyi bildiriler ödüllendirilecektir.