DÜZENLEME KURULU

DÜZENLEME KURULU

(SOYADI SIRASINA GÖRE ALFABETİK OLARAK)
Yrd.Doç.Dr. Elif TUNALI ÇALIŞKANEge Üniversitesi - İktisat Bölümü
Yrd.Doç.Dr. U. Gökay ÇİÇEKLİEge Üniversitesi - İşletme Bölümü
Yrd.Doç.Dr. Çağaçan DEĞEREge Üniversitesi - İktisat Bölümü
Arş.Gör. Gülçin GÜREL GÜNALEge Üniversitesi - İktisat Bölümü
Prof.Dr. A. Ayşen KAYAEge Üniversitesi - İktisat Bölümü
Arş.Gör. Özge ERDÖLEK KOZALEge Üniversitesi - İktisat Bölümü
Prof.Dr. Neşe KUMRALEge Üniversitesi - İktisat Bölümü
Doç.Dr. Meneviş UZBAY PİRİLİEge Üniversitesi - İktisat Bölümü
Prof.Dr. R. Fatih SAYGILIEge Üniversitesi - İktisat Bölümü
Prof.Dr. Funda BARBAROS ÖZAYEge Üniversitesi - İktisat Bölümü