Katılımcı Kayıt Formu, kongremize tebliğ sunumu ile katılacak öğrenciler tarafından doldurulmalıdır. Kongremizin katılımcı formları, en geç 10 Nisan 2018 tarihine kadar tam metinler ile birlikte gönderilmelidir.

Katılımcı Kayıt Formu indir

Dinleyici Kayıt Formu ise, kongremize yalnızca dinleyici olarak katılmak isteyen, tebliğ sunumu olmayan öğrencilerin dolduracağı formdur. Dinleyici Kayıt Formu için son gönderim tarihi de 10 Nisan 2018’dir.

Dinleyici Kayıt Formu indir