Accepted Abstracts

AD SOYAD / NAME AND SURNAMEÜNİVERSİTE / UNIVERSITYTEBLİĞ BAŞLIĞI / PAPER TITLE
Duygu ÇamurtaşMardin Artuklu ÜniversitesiTürkiye’de Ar-Ge Ve İnovasyon: Bölgeler Arası Karşılaştırma
Sinan MutluDokuz Eylül ÜniversitesiBir Kalkınma Sorunsalı Olan Cinsiyet Eşitsizliği Bağlamında Kadının Eğitiminin Önemi
Tevfik Can Ekinci, Kübra Yeşilyurt, AleynaEskişehir Osmangazi ÜniversitesiKüreselleşen Dünya Genelinde Türkiye’nin Kalkınma Koşulu: Turizm
Çağla Selin FurtunDokuz Eylül Üniversitesiİşgücü Piyasasında Kadının Yeterince Yer Almamasının Kalkınmaya Etkisi
Alican OnarAnadolu ÜniversitesiGelişmekte Olan Ülkelerin Kalkınma Sorununun Çözümünde Tasarruf Ve Yatırımların Önemi Sermaye Piyasasının Etkisi
Binnur FıçıcıAnadolu ÜniversitesiÇağın Gereksinimi; Dijital Dönüşüm
Koray ÇınarMarmara ÜniversitesiEconomic Growth, Unemployment Rate And Inflation Rate in Turkey
Furkan TorunHacettepe Üniversitesi1950-1980 Arası Dönemde Kalkınma Anlayışları Neticesinde Türkiye Ekonomisinde Yaşanan Dönüşüm ve Kırdan Kente Göç
Fatma Görkem VuralEskişehir Osmangazi ÜniversitesiFinansal Okuryazarlığın Sürdürülebilir Kalkınmaya Etkileri ve Fintech Kavramı
Ecesu ÖzarpalıDokuz Eylül ÜniversitesiYönetişim, Rekabet ve Kalkınma
Ramazan BektaşDokuz Eylül ÜniversitesiKalkınmanın Eğitim Boyutunun Ekonomizm Bağlamında Değerlendirilmesi ve İktisat Eğitimi
Meryem KaracaKonya Gıda Ve Tarım ÜniversitesiForeign Direct Investments in Turkey and Economic Growth
Oğuzhan ÖzAdnan Menderes ÜniversitesiTürkiye Cumhuriyeti Sanayileşme Politikaları ve Fabrikalaşma Süreci
Merve Nisa GüllüT.C. İstanbul Kültür Üniversitesiİktisadi Kalkınma ve Teknoloji Politikaları İlişkisi: Türkiye ve Güney Kore Karşılaştırması
Özlem Düğüm, Başak KuntayEskişehir Osmangazi ÜniversitesiKurumsal Yapının Ülkelerarası Büyüme Farklılıklarına Etkisi
Talha KutayHacettepe ÜniversitesiKadınsız Kalkınma Mümkün Mü?
Burak Caner SevimliEskişehir Osmangazi ÜniversitesiTürkiye’ De Kamu Yatırımları ve Özel Yatırımlar Arasındaki İlişki: 1964-2015 Dönemi İçin Milli Gelir Modeli
Batul El-Hussain, Kasım Maituersun, Şeyda GökhanMarmara ÜniversitesiA Survey on the Influence of Green Marketing on Consumer Behavior
Deniz Çoban, Feyza Keskin, Emrecan Dilber, Burcu GutnuMarmara ÜniversitesiCinsiyet Eşitliği ve Ekonomi
Asel Demir, Berk Dervişoğlu, Cansel Hiçbezmez, Oğuz ŞahinyılmazMarmara ÜniversitesiFertility and its Effects on Economic Growth
Duygu Kaplan, Eyüp KayaMarmara ÜniversitesiYeşil Ekonomi: CO2 Emisyonu ve Küresel Isınma
Selen Serenay SilvanEskişehir Osmangazi ÜniversitesiDijital Tüketimde Türkiye: Bir Anket Çalışması
Mustafa Doğan, Emre Kurt, Salih Ayazdır, Onur KılıçMarmara ÜniversitesiThe Impact of the 2008 - 2009 Global Financial Crisis on Turkish Economy Through Changes in Foreign Direct Investments
Melikşah Gök, Yağmur ArasKırşehir Ahi Evran ÜniversitesiKalkınmada Tarihsel Bir Perspektifle Kadının Rolü
Betül SoybaşEge ÜniversitesiTürkiye ve Avrupa Birliğinde Kadın İstihdamının Sektörel Dağılımı
Orhan Aslan, Ferhat Kılıç, Emre Yakar, Harun YalçınTarsus ÜniversitesiDış Ticaret ve Ekonomik Kalkınma İlişkisi: 2000-2019 Dönemi Türkiye Üzerine Bir İnceleme
Ferhat Durmaz, Zeynep Dablan, Bedirhan Batu, Çağlar Yüksektepeli, Pınar TaştanTarsus Üniversitesi2005-2018 Döneminde Türkiye’de Deniz Yolu Ticareti ve Ekonomik Kalkınma İlişkisi
Hakan Özdemir, Recep OkMarmara ÜniversitesiTurkish Growth Performance Since the Global Financial Crisis
Mustafa Biber, Özgür EroğluTrakya ÜniversitesiCari Fazla Veren AB Üye Devletlerin Büyüme ve Gelişme Üzerine Yaptıkları Yatırımların İncelenmesi
Cihan GölveMarmara ÜniversitesiEğitim Harcamaları ve Ekonomik Kalkınma Türkiye-Singapur-Malezya Örneği
Selen Serenay Silvan, Tevfik Can EkinciEskişehir Osmangazi ÜniversitesiKurumların Kalitesinin GSYİH Üzerine Etkileri
Melis Karaköse, Hatice ÇiperEge ÜniversitesiEğitimin Kalkınma Üzerinde Etkisi
Zeynep Uslu, Buse Senem ErYalova Üniversitesiİstihdamsız Büyüme Kavramı ve İstihdamsız Büyümeyi Etkileyen Faktörler: Türkiye Örneği
Onur Can KarabulutTED ÜniversitesiDeterminants of Services FDI: An Emprical Investigation
Onur Mert MemişHacettepe ÜniversitesiFındık Yetiştiriciliğinde Coğrafi İşaret Uygulaması-Beklenilen Katkı ve Yararlar
Zelis Gamze IsıkYıldız Teknik ÜniversitesiThe Current State And Roots Of Poverty And Inequality İn Latin America
Maryam HarisThe University of LeicesterIs Participation in Learning Associated with Happiness, Health and Life Satisfaction?
Bağdat Büşra KaracaAfyon Kocatepe ÜniversitesiSürdürülebilir Kalkınma, Döngüsel Ekonomi Ve Türkiye
Özlem Düğüm, Başak KuntayEskişehir Osmangazi ÜniversitesiTürkiye’de İthalat ve İşsizlik İlişkisi
Ulvi OnurluÇanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiOECD Ülkelerinde Ekonomik Büyüme ve Dış Ticaret Arasındaki İlişki: Panel Eşbütünleşme Analizi
Çağla BucakEge ÜniversitesiAB15 Ülkelerinde ve Türkiye’de Kalkınma: Ekonomik Karmaşıklık Endeksi, İnsani Gelişme Endeksi Ve Karbon Emisyonu Çerçevesinde Panel Veri Analizi
Gizem KorkmazKonya Gıda Ve Tarım ÜniversitesiThe Relationship Between the Share of Automative Sector in FDI and Automotive Exports in Turkey
Fatih Melih Kuruburun, Ayşe Dilek YazarAdnan Menderes ÜniversitesiGelişmiş Ülkelerde Dijital Emek
Seda Sağır, Pınar Eylem YılmazMarmara ÜniversitesiSürdürülebilir Kalkınma Bağlamında Yenilenemez Enerjilere Alternatif Olarak Katı Atık Kullanımı; ABD ve Çin Örnekleri
İbrahim DağlıSüleyman Demirel ÜniversitesiGüney Kore Mucizesinde Teknoloji ve Yenilik Politikalarının Rolü: Türkiye ve Güney Kore Kalkınma Planları Performanslarının Karşılaştırmalı Bir Analizi
Merve AcarKocaeli ÜniversitesiTeknoloji Politikası: Seçilmiş Ülkelerde Temel Politika Göstergeleri
Nergis Bilgin Uysalİzmir Katip Çelebi ÜniversitesiToplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin Ekonomik Bağlamda Analizi
Ezgi Eraydın, İrem Çetinkayaİzmir Katip Çelebi Üniversitesiİktisadi ve Kurumsal Değişkenlerin Doğrudan Yabancı Yatırımlar Üzerindeki Etkisi: Türkiye
Dündar AydınDokuz Eylül ÜniversitesiTCMB PPK Para Politikası Araçları ile Sermaye Akımları Arasındaki İlişkinin Ekonomik Güvenlik Çerçevesinde Analizi
Mert Can DumanHacettepe ÜniversitesiDİJİTAL GÜMRÜKLER: Türkiye’de Ve Dünya’da Gümrük Uygulamalarının Dijitalleşmesi Çalışmaları Üzerine Değerlendirme
Ebrar ŞebinSakarya ÜniversitesiEkonomik Kalkınmada Kadının Rolü
Aykut PalabıyıkOndokuz Mayıs ÜniversitesiKadının Çalışma Hayatına Katılımı ve Kalkınmadaki Rolünün Gelişiminde Sanayi 4.0‘ın Etkisi
Beyza Nur Aydın, Rahime İlhanKocaeli ÜniversitesiGenç İşsizliği Ve Genç İşsizliğe İlişkin İktisadi Politikalar: Avrupa Birliği (Ab) Ve Türkiye (Tr) Karşılaştırılması
Merve CinDokuz Eylül ÜniversitesiÇocukların İşgücü Olarak Kullanılmasının Eğitim Politikalarıyla Önlenmesi
Selin GÖRENERDokuz Eylül ÜniversitesiSürdürülebilir Kalkınmada İklim Eylemine Oyun Teorik Bir Yaklaşım
İrem Çetinkaya, Ezgi Eraydınİzmir Katip Çelebi ÜniversitesiFinansal Gelişmenin ve Finansal Derinleşmenin Ekonomik Büyümeye Etkisi: Brıcs Ülkeleri Ve Türkiye Örneği
Güven Atay , Aysun AkkurtHasan Kalyoncu ÜniversitesiKalkınma-Gelir Dağılımı İlişkisi Türkiye Ekonomisi Üzerine Yapısal Kırılmalı Ekonometrik Analiz
Gizem Gençgülİzmir Kâtip Çelebi ÜniversitesiTürkiye’de Kayıt Dışı İstihdamın Sosyal Güvenlik Kurumu Açıklarına Etkisi ve Politika Önerileri
Nur Meral DeğerliYıldız Teknik ÜniversitesiTürkiye’de Yoksulluk ve Gelir Dağılımı Eşitsizliğine Bölgesel Bakış
Cemre Nur ÇetinAnadolu ÜniversitesiTürkiye Ekonomisinde İmalat Sanayiinin İthalata Bağımlılığı: Zaman Serisi Analizi
Zeynep EzanoğluSüleyman Demirel ÜniversitesiAr-Ge Faaliyetlerinin İhracat Performansına Etkileri: Yükselen Ekonomiler İçin Bir İnceleme
İrem Çetinkaya, Ezgi Eraydınİzmir Katip Çelebi ÜniversitesiFinansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin BRICS Ülkeleri ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi: Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Nedensellik Testlerinden Kanıtlar
Hasan Kılıçİstanbul Esenyurt ÜniversitesiBelediyelerde Hizmet Pazarlaması ve Belediyelerden Hizmet Alan Vatandaşların Hizmet Algılarının Ölçülmesi "Esenyurt Belediyesi Üzerine Bir İnceleme"
Gizem Can Şahinİzmir Katip Çelebi ÜniversitesiDoğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Yolsuzluk İlişkisi: Polonya, Arjantin, Türkiye Örneği
Zeynep EzanoğluSüleyman Demirel ÜniversitesiAr-Ge Faaliyetlerinin İhracat Performansına Etkileri: Yükselen Ekonomiler İçin Bir İnceleme
Didem ÖzdenDokuz Eylül ÜniversitesiKüresel Finans Krizi’nin Finansal Bulaşıcılık Modeli ile BİST-30 Endeksinde Analizi
Zobayer AhmedSelçuk ÜniversitesiPublic Health Expenditure and Economic Growth Nexus in Bangladesh, India And Nepal: An Econometric Analysis
Jamilu Said Babangida, Sylla Bengal MohammedIbn Haldun University, Yildiz Technical UniversityAfrican Development Puzzle: Scaling Up Ngos Contribution in West Africa
Zeynep Yeşilmen, Edanur ErgünKocaeli ÜniversitesiKişi Başına Gelir ve Eğitim İlişkisi: Türkiye Örneği (1994-2018)
Fatma TaşcıHasan Kalyoncu ÜniversitesiKalkınma Anlayışında Farklı Bir Renk Yeşil Ekonomi
Enes AyarEge ÜniversitesiGıda Enflasyonu: Nedenler ve Çözümler Türkiye Açısından Bir Değerlendirme